e-mail: northstarbelgrade@hotmail.com  |  copyright C 2015. dragoslav vrbaški
INDIVIDUALNI RAD

U modernom, sve dinamičnijem fudbalu igrači su izloženi sve intenzivnijim trenažnim naporima i takmičarskim opterećenjima. Da bi pratili takav trend
fudbalskog napretka, tehnologija savremene fudbalske pripreme već duže vreme oseća potrebu za dopunskim treningom.

Jedan od temeljnih principa fudbalskog treninga je princip individualizacije, koja se ujedno i nameće kao jedan od glavnih zahteva savremenog treninga.
Kroz takav tip treninga naglasak se stavlja na individualne potrebe igrača kao dopune u okviru osnovnog (ekipnog) trenažnog procesa.

Naš stručni tim će vam, nakon preciznog dijagnostičkog postupka, predložiti neke od ponuđenih vidova individualnog treninga:

- Preventivni trening
- Rehabilitacioni program
- Individualni kondicioni trening za unapređenje morfoloških obeležja
- Individualni kondicioni trening za razvoj motoričkih sposobnosti
- Individualni kondicioni trening za razvoj funkcionalnih sposobnosti
- Individualni trening za unapređenje tehničko-taktičkih sposobnosti
- Psihološka priprema
Fudbalski klub NORTH STAR
BEOGRAD
Fame Football Group
Naš Bojan Isailović je postao oficijelni skaut Fame foodball groupe