e-mail: northstarbelgrade@hotmail.com  |  copyright C 2015. dragoslav vrbaški
METODOLOGIJA RADA

Škola fudbala North Star je mesto gde se vrši stručno-organizacijsko, tehničko-metodološko i praktično određivanje za rad sa najmlađim uzrastnim
kategorijama, kao preduslov za potpuni razvoj fudbalera i visoka dostignuća u fudbalu.

Pravilno usmeravanje dečaka ka sportu, dobra selekcija i dalji stručno-pedagoški rad zahteva planiranje rada po uzrastnim kategorijama na osnovu
pokazatelja. Procesom selekcije tj. identifikacije talenata izvršiće se detaljna procena:

- Opšte nadarenosti
- Fizičko-funkcionalnih predispozicija
- Psiho-socioloških karakteristika
- Zdravstvenog statusa
- Morfoloških odlika
- Sposobnosti adaptacije na zahteve savremenog fudbala

Sve prikupljene informacije biće temelj za ocenu potencijala svakog igrača, kao i temelj za utvrđivanje i programiranje aktivnosti koje se moraju realizovati
u budućim trenažnim procesima.
Fudbalski klub NORTH STAR
BEOGRAD
Fame Football Group
Naš Bojan Isailović je postao oficijelni skaut Fame foodball groupe