e-mail: northstarbelgrade@hotmail.com  |  copyright C 2015. dragoslav vrbaški
TESTIRANJA

Kako bi stekli jasnu sliku o zdravstvenom statusu, kvalitetu i napretku svakog pojedinca, stručni tim škole fudbala North Star sprovodi posebne sportske
lekarske preglede i testiranja u saradnji sa najeminentnijim ustanovama i saradnicima.

Sportski lekarski pregled je obavezan i mora se obavljati na svakih šest meseci!

Pored provere zdravstvenog statusa, obavljaju se i specijalna psiho-fizička testiranja i merenja kojima dobijamo sledeće parametre:

            1) Morfološke karakteristike
                         - fizička građa
                         - rast dečijeg organizma (antropometrija deteta)
                         - longitudialna i transferzalna dimenzionalnost skeleta
                         - volumen deteta i masno tkivo

            2) Funkcionalne sposobnosti organa i organskih sistema - aerobni i anaerobni kapaciteti

            3) Fizičke sposobnosti

            4) Psiho-motoričke sposobnosti
                         - snaga
                         - brzina
                         - izdržljivost
                         - koordinacija
                         - fleksibilnost
                         - preciznost

            5) Psiho-socijalne karakteristike ličnosti

            6) Kongitivne i konaktivne karakteristike

             Testiranja i merenja se sprovode četiri puta u toku godine i to:
                         - na početku rada - od 15. do 20. avgusta
                         - na kraju prvog dela rada - od 05. do 15. decembra
                         - na početku drugog dela rada - od 25. do 30. januara
                         - na kraju godine - od 20. do 30. juna
Fudbalski klub NORTH STAR
BEOGRAD
Fame Football Group
Naš Bojan Isailović je postao oficijelni skaut Fame foodball groupe